تماس با ما

تماس با تیم فنی و پشتیبانی

آدرس

کرج، جاده ملارد پایینتر از انبار نفت، خیابان شانزده متری حافظ، خیابان فرگاز، سپیددشت، کوچه بنفشه غربی، قطعه ۱۲۲

تلفن تماس

۰۲۶-۳۶۶۶۶۶۱۷-۸

ایمیل

z.ideara@gmail.com